• مجتـمع اداری و آموزشـی بانـک سپـه - قـم

  • کارفرما بانک سپه
    تعداد طبقات 5 طبقه
    عملیات اجرایی تجهیز، تامین مصالح و اجرای کلیه عملیات ابنیه، تاسیسات

    مکانیکی و برقیساختمان شامل؛ ساختمان اداری، ساختمان شعبه سرپرستی، سالن

    اجتماعات، کلاس­های آموزشی، خوابگاه، پست­‌برق، محوطه­‌سازی