• تعمیرات اساسی منجر به PM تعداد 60 واحد منازل مسکونی کوی بندر چابهار

  • کارفرما اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان
    تعمیرات اساسی منجر به PM تعداد 60 واحد منازل مسکونی کوی بندر چابهار