پروژه ها

فعالیت های ما طیف گسترده ای دارد

تصفیه خانه و ایستگاه های پمپاژ آب ، شبکه فاضلاب و خطوط انتقال آب

بیمارستانی و درمانی، اداری، صنعتی، مسکونی

موتورخانه های مرکزی، پایپینگ، نصب تجهیزات صنعتی

 عملیات سیویل ،سازه های فلزی ،پایپینگ و خطوط انتقال نفت و گاز

انواع اسکله و سازه های بندری