• اجرای عملیات سیویل تصفیه خانه فاضلاب ساری

  • کارفرما شرکت مهندسي تارا – مشارکت در ساخت بخش ابنيه تصفيه­‌خانه
    جمعیت تحت پوشش  110000 نفر
    ظرفیت متوسط  25000 مترمعب در شبانه روز
    احداث ساختمان­ها و واحدهای فرآيندی تصفيه‌­خانه شامل؛ هوادهی، حوضچه تقسيم، کانال­های انتقال، زلال­سازهای اولیه و ثانویه، ايستگاه پمپاژ کف، تانک آنوکسيک، ايستگاه پمپاژ لجن، ساختمان دانه‌­گير، ساختمان دايجستر، احداث ساختمان­های جنبی تصفیه­‌خانه و محوط‌ه­سازی