• احداث تصفیه خانه های 16 مجتمع روستایی 7 استان جنوب غربی کشور و شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب ( بانک توسعه اسلامی)

  • کارفرما وزارت نیرو شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
    طراحی، خرید، ساخت و بهره‌­برداری از شبکه جمع­‌آوری خطوط انتقال و تصفيه‌­خانه‌­های فاضلاب روستاهای منطقه 3 ايران واقع در ناحيه غرب و جنوب غربی در  16 مجتمع روستایی در گستره 6 استان کشور و اجرای بیش از 235 کیلومتر شبکه و خطوط انتقال فاضلاب و احداث تصفيه­‌خانه فاضلاب و استفاده مجدد از پساب خروجی جهت طرح­هاي تفريحی و کشاورزی