• انتقال آب از مخزن جی آر سی به مخزن ده بومهن

  • کارفرما وزارت نیرو – شرکت آب و فاضلاب استان تهران
    اجرای عمليات خط انتقال به‌­طول 13 کیلومتر از لوله‌­های چدن داکتیل به قطر 600 ميليمتر و لوله‌­های پلی اتیلن، اجرای عمليات عبور خط انتقال از عرض رودخانه سياهرود و ساخت منهول­های بتنی