• بیمارستان 220 تختخوابی ابهر

  • کارفرما وزارت راه و شهرسازی – سازمان مجري ساختمان­ها و تاسیسات دولتی و عمومی
    مساحت پروژه 16000 متر مربع
    تعداد طبقات 7 طبقه
    تامین مصالح، تجهیز و اجرای عملیات خاکی و ابنیه فاز یک بیمارستان