• بیمارستان تخصصی زنان و زایمان ایران – ایرانشهر

  • کارفرما دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی ایرانشهر
    مساحت پروژه
    6000 متر مربع
    تعداد طبقات 3 طبقه
    تامین مصالح، تجهیز و اجرای کلیه عملیات ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی