• بیمارستان 240 تختخوابی هفدهم شهریور – برازجان

  • کارفرما دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی استان بوشهر
    مساحت پروژه 16000 متر مربع
    تعداد طبقات 6 طبقه
    تجهیز، تامین مصالح و اجرای عملیات خاکی و ابنیه فاز یک بیمارستان