• تصفیه‌خانه‌ فاضلاب شهرک صنعتی - کرمان

  • کارفرما وزارت نیرو – شرکت شهرک­های صنعتی استان کرمان
    ظرفیت متوسط با روش MBR برای دبی 1500 مترمکعب در روز
    احداث ساختمان­ها و واحدهای فرآیندی تصفیه­‌خانه شامل؛ واحد آشغال­گیر و هوادهی، واحد گندزدایی، تغلیظ لجن، واحد تصفیه پیشرفته MBR شامل اجرای میکسراستاتیک، بلوئر، پمپ و اجرای لوله، اتصالات و شیرآلات