• خطوط انتقال آب‌رسانی به 80 روستای استان قم از سرچشمه‌های دز

  • کارفرما وزارت نیرو – شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم
    خرید و اجرای خط انتقال آب به قطر 600 و 300 میلیمتر با فشار کاری 16 بار از جنس GRP و به طول تقریبی 24 کیلومتر و احداث و نصب 80 عدد حوضچه شيرآلات، ورودي و خروجي، احداث مخزن 2500 مترمکعبي بين­راهي، احداث جاده سرويس خطوط انتقال به طول تقريبي 24 کیلومتر