• خطوط انتقال آب و شبکه توزیع آب - یافت آباد، تهران

    • کارفرما                   وزارت نیروشرکت آب و فاضلاب تهران
    • خط انتقال و شبکه توزیع آب از جنس چدن داکتیل به طول 12 کیلومتر و لوله­های پلی اتیلن به طول 13 کیلومتر و اجرای 400 عدد حوضچه شیرآلات