• دانشکده پیراپزشکی دانشگاه کرمان - کرمان

  • کارفرما دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی استان کرمان
    مساحت پروژه 7472 متر مربع
    تعداد طبقات 3 طبقه
    تامین مصالح، تجهیز و اجرای کلیه عملیات ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی

    کلاس­های آموزشی، آزمایشگاه­های تخصصی، کارگاه­ها و سالن­های همایش