• مخازن و خطوط انتقال آبرسانی - شهر کلاله

  • کارفرما            وزارت نیرو –  شرکت آب­‌منطقه ای استان گلستان
    اجرای خط انتقال GRP  و PE  و فولادی به طول 17 کیلومتر و احداث ایستگاه پمپاژ و ساختمان های سر چاهی و تجهیز 4 حلقه چاه آب بهمراه تاسیسات برق مکانیکی