پروژه ها

فعالیت های ما طیف گسترده ای دارد

بیمارستانی و درمانی، اداری، صنعتی، مسکونی

تصفیه خانه و ایستگاه های پمپاژ آب ، شبکه فاضلاب و خطوط انتقال آب

موتورخانه های مرکزی، پایپینگ، نصب تجهیزات صنعتی

انواع اسکله و سازه های بندری