• ترمينـال مواد آتشزا و کالاهاي خطرناک - بنـدر امام خميني(ره)

 • کارفرما وزارت راه و شهرسازی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
  عملیات اجرایی اجرای انبارهای نگهداری کالاهای با درجه محافظت بالا از
  جمله گازها، مایعات آتشزا، اکسیدکنندها، کالاهای سمی و … برای اولین بار در کشور در بندر امام خمینی(ره)

  خاکبرداری، لجن برداری و عملیات بهسازی زمین شامل لایه های ماسه بادی، سنگ قلوه و مخلوط رودخانه در زمینی به مساحت 67000 متر مربع.
  احداث 13 انبار کالا به مساحت 7000 متر مربع با اسکلت بتنی و کلیه تاسیسات سرمایشی و سیستم های پیشرفته اطفاء و اعلام حریق مطابق با استاندارهای‌جهانی از جمله سیستم اطفاء حریق

  فوم جهت مایعات آتشزا و سیستم های ضد انفجار جهت کالاهای گازی قابل انفجار احداث انبار روباز کانتینری به متراژ 24000 متر مربع، مخزن بتنی آب به حجم 1000متر مکعب، تلمبه خانه، پست برق 33 کیلووات، ساختمان اداری و رستوران.