• تصفیه خانه فاضلاب شهر آشتیان

  • کارفرما وزارت نیرو – شرکت آب و فاضلاب استان مرکزي
    جمعیت تحت پوشش 150000 نفر
    ظرفیت متوسط 30000 مترمکعب در شبانه‌­روز
    احداث تصفيه‌­خانه فاضلاب به روش لاگون و لجن فعال با ظرفيت 150000 نفر و 30000 متر مکعب در شبانه روز شامل؛ لاگون­های هوادهی و مخازن لجن فعال، ساختمان کلرزنی، ساختمان­های آزمايشگاه و کلیه ساختمان­های جنبی